Linkovi:

 

Ustavni sud Crne Gore

http://www.ustavnisudcg.co.me

Vrhovni sud Crne Gore

http://www.vrhsudcg.gov.me

Viši sud u Podgorici

http://www.visisudpg.gov.me

Viši sud u Bijelom Polju

http://www.visisudbp.gov.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

http://www.ombudsman.co.me

Vrhovni državni tužilac Crne Gore

http://www.tuzilastvocg.co.me

Državna revizorska institucija Crne Gore

http://www.dri.co.me/

Službeni list Crne Gore

http://www.sllrcg.co.me

Centralni registar Privrednog suda

http://www.crps.me

Centralna Banka Crne Gore

http://www.cb-cg.org/

Uprava za nekretine

http://www.nekretnine.co.me/

Skupšina Crne Gore

http://www.skupstina.me/

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE U CRNOJ GORI

Evropska unija

http://www.europa.eu.int

Inter-parlamentarne unija

http://www.ipu.org

Evropska komisija – Crna Gora potencijalni kandidat za EU

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/montenegro

OSCE u Crnoj Gori

http://www.osce.org/montenegro

UNDP u Crnoj Gori

http://www.undp.org.me

Nacionalni demokratski institut

www.ndicrnagora.org

 

 

NEVLADINE ORGANIZACIJE U CRNOJ GORI

Centar za demokratsku tranziciju

http://www.cdtmn.org

Nansen dijalog centar

http://www.ndcmn.org

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

http://www.crnvo.co.me

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

http://www.mans.co.me

Institut Alternativa

http://www.institut-alternativa.org/

AMBASADE U CRNOJ GORI

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici

http://www.podgorica.usembassy.gov

Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici

http://www.ukinmontenegro.fco.gov.uk

Ambasada Njemačke u Podgorici

http://www.beograd.diplo.de

Ambasada Francuske u Podgorici

http://www.ambafrance-me.org

FONDACIJE

Vestminsterska fondacija za demokratiju

http://www.wfd.org

Fondacija Konrad Adenauer

http://www.kas.de