OBLASTI RADA – PRAVNE USLUGE

 

PRIVREDNO i KORPORATIVNO PRAVO:

 • Osnivanje privrednih društava;
 • Statusne promjene – Restrukturiranje privrednih društava;
 • Korporativno upravljanje;
 • Preuzimanje privrednih društava (spajanje, podjela, odvajanje privrednih društava);
 • Privatizacija, kupovina i prodaja privrednih društava;
 • Prava akcionara/manjinskih akcionara i članova društva;
 • Sveobuhvatna pravna analiza privrednih društava;
 • Zajednička ulaganja :
 • Pravni savjeti i sastavljanje svih vrsta privrednih ugovora;
 • Svakodnevno poslovanje privrednih društava;
 • Interni akti privrednih društava;
 • Usklađivanje rada privrednih društava sa pozitivno pravnim propisima;
 • Stečaj i likvidacija privrednih društava;

Kontakti u timu za korporativno i privredno pravo:
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),

 

RJEŠAVANJE SPOROVA – PARNIČNI POSTUPAK:
Advokati kancelarije „Čvorović, Minić  & Radunović“, pružaju savjete iz oblasti svih sudskih sporova i postupaka. Prilikom pružanja predmetnih savjeta, advokati su usmjereni na izbjegavanje sporova i sudskih postupaka i ulažu sve napore da vansudskim putem riješe sve sporne situacije, vodeći računa o pravnim rizicima i reputaciji svojih klijenata.
U slučaju da je sudski postupak neizbježan, naš tim zastupa svoje klijente pred svims sudovima u Crnoj Gori i van njenih granica.

 • Medijacija / pregovaranje
 • Parnica (privredni i građanski sporovi)
 • Vanparnični postupak
 • Upravni sporovi
 • Arbitraža
 • Alternativne metode rešavanja sporova
 • Izvršni postupak

Kontakti u timu za rešavanje sprova :
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)

INTELEKTUALNA SVOJINA :

 • Opšta pitanja u vezi sa žigovima, patentima i dizajnom
 • Registrovanje žigova, patenata i dizajna
 • Registracija autorskih prava
 • Zaštita prava intelektualne svojine

Kontakti u timu za intelektualnu svojinu:
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)

RADNO PRAVO

 • Opšta pitanja iz oblasti radnog prava;
 • Prava i obaveze iz radnog odnosa;
 • Zasnivanje i prekid radnog odnosa;
 • Radni odnos stranih državljana;
 • Sastavljanje ugovora o radu i ostalih opštih i pojedinačnih akata vezanih za prava i obaveze poslodavaca i zapolsenih;
 • Višak zaposlenih i socijalni programi;
 • Sindikati i kolektivni ugovori;
 • Doprinosi za socijalno i penziono osiguranje;
 • Štajkovi;
 • Radni sporovi

Kontakti u timu za radno pravo:
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)

SPROVOĐENJE POSTUPKA VANSUDSKE PRODAJE NEPOKRETNOSTI 

Advokati kancelarije „Čvorović, Minić  & Radunović“, imaju veliko iskustvo u oblasti sporvođenja postupka vansudske prodaje nepokretnosti.

 • Opšta pitanja u vezi posupka vansudske prodaje nepokretnosti;
 • Davanje pravnih mišljenja u vezi postupka vansudske prodaje nepokretnosti;
 • Sprovođenje kompletnog postupka vansudske prodaje nepkretnosti koji podrazumjeva:

 

  • Podnošenja zahtjeva z upis obavještenja o početku namirenja;
  • Izrada obavještenja o početku namirenja za hipotekarnog dužnika;
  • Izrada obavještenja o početku namirenja za realnog – kreditnog dužmika;
  • Izrada zahtjeva za upis obavještenja o početku namirenja;
  • Izrada obavještenja o početku namirenja – koje se objavljuje u sredstvima javnog informisanja;
  • Izrada Zapisnika za ročište vansudske prodajne nepokretnosti;
  • Podnošenje zahtjeva za upsi prava svojine na stečenim nepokretnsotima.

Kontakti u timu za sprovođenje vansudske prodaje nepokretosti:
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)


NEKRETNINE 

 • Opšta pitanja u vezi kupoprodajom nepokretnosti i poreskim tretmanom istih;
 • Izrada Ugovora o zakupu;
 • Sveobuhvatna pravna analiza nepokretnosti;
 • Podnošenje zahtjeva za Upis/brisanje stvarnih prava na pokretnim stvarima i na nepokretnostima pred svim Upravama za nekretine i ostalim registrima;
 • Obezbeđenje i izvršenja na nepokretnostima;
 • Projektno finansiranje;
 • Zastupanje pred organima uprave u postupku dobijanja sve potrebne dokumentacije za izgradnju stambenih i/ili poslovnih objekata;

Kontakti u timu za nekretnine:
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)

UGOVORNO PRAVO

 • Ugovori o kupovini privrednih društava
 • Kreditni ugovori, ugovori o sredstvima obezbeđenja
 • Povereničko izvršenje ugovora
 • Opšti uslovi poslovanja
 • Ugovori o trgovačkom zastupanju, ugovori o distribuciji, ugovori o franšizi
 • Ugovori o građenju

Kontakti u timu za ugovorno pravo:
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)

 

PRAVO KONKURENCIJE

Naš zadatak je da svojim klijentima pomognemo u pronalaženju adekvatnih poslovnih rješenja u okviru prava konkurencije i anti-monopolskih propisa.

Kada naši klijenti kupuju privrednih društava ili vrše određene  statusne promjene, naš tim je tu da void računa  računa o pravu konkurencije.

Jedni smo od rijetkih u Crnoj Gori, koji imajaju obimno iskustvo prilkom savjetovanja klijenata kroz sve faze postupka za dobijanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, kao i prilikom zastupanja klijenata pred Upravom  za zaštitu konkurencije.

 • IZRADA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SPROVOĐENJE KONCENTRACIJE.

 

Kontakti u timu za pravo konkurencije:
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),

 

FINANSIJE I BANKARSTVO

 • Usluge i ugovori u vezi sa bankarskim poslovanjem i finansijama;
 • Osiguranje banaka;
 • Osnivanje osiguravajućih društava, društava za posredovanje i društava za zastupanje u osiguranju.

Kontakti u timu za finansije i bankarstvo:
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)

POREZI

Naš tim daje za potrebe svojih klijenata vrši detaljne poreske analize u cilju ostavrivanja što efikasnijih komercijalnih rezultata u današnjem poslovnom okruženju.

Za naše klijente, koji su uključeni u različite vrste transakcija, statusne promjene i kupovine, restrukturiranje, investicije i prodaje privrednih društava, proalazimo najbolja rješenje i dajemo odgovore na sva njihova pitanja.
U davanju preciznih, komercijalno orjentisanih savjeta u svim poreskim oblastima, pored našeg advokatskg tima daje i dipl. ecc Radomir Gogić, dugogodišnji finasijski director više privrednih društava u Crnoj Gori i vlasnik jedne od najrenomiranijih agencija koja se bavi računovodstvom i revizijom.

Kontakti u timu za poresko pravo :
Radomir Gogić, dipl.ecc (radomir.gogic@adv.co.me)
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),

 

 

PORODIČNO PRAVO  I NASLDNO PRAVO

Naš tim zastupa svoje klijente posebno u sledećim pravnim oblastima:

 • Razvoda i podjela bračne imovine;
 • Izdržavanja i starateljstva;
 • Zastupanje u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staratelstvo;
 • Zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava;
 • Pokretanje ostavisnkog postupka;
 • Zastupanje u ostavisnkom postupku;

Kontakti u timu za  porodično i nasledno pravo:
Maja Čvorović, advokat (maja.cvorovic@adv.co.me)
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),
Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)

KRIVIČNI I PREKRŠAJNI POSTUPCI

 

 • Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnim predmetima
 • Zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima

Kontakti u timu krivični i prekršajni postupak:                                                       
Petar Minić, advokat (petar.minic@adv.co.me),

Zoran Radunović, advokat (zoran.radunovic@adv.co.me)