O nama

Advokatska kancelarija „Čvorović, Minić & Radunović“ osnovana je dana 01.12.2012 godine, u Podgorici, sa sjedištem u ul. Moskovska bb. Osnivači ove kancelarije su Čvorović Maja, Minić Petar i Radunović Zoran, advokati.

Advokatska kancelarija „Čvorović, Minić i Radunović“, punomoćnik je dvije vodeće banke u Crnoj Gori, „ERSTE BANK“ AD Podgorica, kao i HIPOTEKARNE BANKE AD Podgorica, a, takođe, je i generalni punomoćnik preko dvadeset privrednih društava u Crnoj Gori, od kojih ćemo pomenuti samo neke: „KIPS“ DOO Podgorica, „Podravka“ DOO Podgorica, „PTT Inženjerig“ Doo Podgorica, „KIM TEC CG“ DOO Podgorica, „DRAM“ Doo Podgorica, „TEHNOMARKET“ Doo Podgorca, „SOLO“ DOO Podgorica, „Media International Corporation“ Doo Podgorica, „Hiting“ Doo Podgorica, „Farmont“ Doo Podgorica, „G – Tech“ Doo Podgorica, „Link Montenegro“ Doo Podgorica, „“2BI“ Doo Podgorica, itd, "BOJING" DOO Podgorica, "Cilimara" DOO Podgorica, "K & K Electronicts" doo Podgorica...

Advokati ove kancelarije imaju veliko iskustvo u oblasti svojinsko-pravnih odnosa, postupaka eksproprijacije i nacionalizacije zemljišta, privrednog i korporativnog prava, stečajnog prava, prava konkurencije, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja, i sl.

Svaki od advokata ima šestogodišnje iskustvo, koje je dokazivano na predmetima „NLB LEASING“ DOO Podgorica, „ERSTE BANK“ AD Podgorica, „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, HTP „Budvanska rivijera“ AD Podgorica, „KIPS“ DOO Podgorica, „KEMA MONTENEGRO“ DOO Podgorica, AD „Montenegro airlines“ Podgorica, HTP „Albatros“ Ulcinj, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD Podgorica, AOD „WIENER STEDISHE“ osiguranja Beograd, AD „UTIP“ CRNA GORA, „ELMAG“ DOO Podgorica, „AGROBANKA“ AD Beograd, „PODRAVKA“ DOO Podgorica, „DRAM“ Doo Podgorica, „BAR KOD“ Doo Podgorica, „LUK OIL“ DOO Podgorica,  kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

Naš tim

MAJA ČVOROVIĆ, ADVOKAT
maja.cvorovic@adv.co.me;
mob.tel. +382 69 984 705

OBRAZOVANJE I ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA:

Univerzitet u Podgorici – Pravni fakultet;
Državni ispit za rad u državnim organima;
Pravosudni ispit;
Advokatska komora Crne Gore;
Govori engleski jezik 

 

 

Čvorović Maja je osnivač advokatske kancelarije “Čvorović, Minić & Radunović”. Rodjena je 10.12.1978 godine, u Foči. Svoja stručna znanja sticala je u Osnovnom sudu u Podgorici, radeći na krivičnom i građanskom referatu. Kao advokat radi od 2006–e godine, a svoje iskustvo sticala je radom u advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Maja ima veliko iskustvo u oblasti svojinsko-pravnih odnosa, sporova povodom postupaka eksproprijacije i nacionalizacije zemljišta, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja...Pored gore navedenog, njeno područje rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima. Njeno iskustvo u advokaturi dokazano je radom na predmetima HTP „Budvanska rivijera“ AD Budva, AD „Montenegro airlines“ Podgorica, HTP „Albatros“ Ulcinj, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD Podgorica, AOD „WIENER STEDISHE“ Beograd AD „UTIP“ CRNA GORA, DOO „Quuen of Montenegro“ Budva, „ELMAG“ DOO Podgorica, DOO „Montenegro Stars Hotels Groups, kao i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

STRUĆNOST I RADNO ISKUSTVO:

Maja je svoje iskustvo sticala svojim radom u Osnovnom sudu u Podgorici, kao i svojim samostalnim radom u u advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Maja ima veliku iskustvo u oblasti svojinsko pravnih odnosa, postupaka eksproprijacije i nacionalizacije zemljišta, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja...Pored gore navedenog, njeno područije rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima.

Njeno petogodišnje iskustvo, dokazano je radom na predmetima HTP „Budvanske Rivijere“, DOO „Montenegro airlinesa“, HTP „Albatros“, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD Podgorica, AOD „WIENER STEDISHE“ osigurnanja Beograd AD „UTIP“ CRNA GORA, AD „Elektroprivreda Crne Gore, Željezare AD Nikšić, Doo „Quuen of Montengero“, „ELMAGA“ DOO Podgorica, DOO „Montengo Stars Hotels Groups, AD „ AGROBANKA“ AD Beograd, kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

Njen moto kao i moto našeg tima je, da je uvjek bio i ostaće „PRAVO UMJETNOST DOBROG I PRAVIČNOG“.

 

 

PETAR MINIĆ, ADVOKAT
petar.minic@adv.co.me;
mob.tel. +382 69 459 359

OBRAZOVANJE I ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA:

Univerzitet u Podgorici – Pravni fakultet;
Škola Evropskih integracija
Državni ispit za rad u državnim organima;
Pravosudni ispit;
Advokatska komora Crne Gore;
Govori ruski jezik

 

 

 

Petar Minić je osnivač advokatske kancelarije “Čvorović, Minić & Radunović”. Rodjen je 16.05.1980 godine, u Podgorici.

Petar je svoje iskustvo sticao radom u Privrednom sudu u Podgorici, kao i  samostalnim radom u advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Petar ima veliku iskustvo u oblasti privrednog i korporativnog prava, stečajnog prava, prava konkurencije, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja...Pored gore navedenog, njegovo područje rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, građevinski sporovi. kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima.

Niegovo iskustvo u advokaturi dokazano je radom na predmetima AD „AGROBANKA“ Beograd, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ Podgorica, AOD „WIENER STEDISHE“ osiguranje Beograd, AD „UTIP“ CRNA GORA, DOO „KIPS“ Podgorica, AD „Elektroprivreda Crne Gore, DOO „Quuen of Montengero“, „Montenegro airlines“ AD Podgorica, HTP „Albatros“ Ulcinj, PTT „Inženjering“ Doo Podgorica, DOO „EXPO COMMERC“ Kotor, Doo „ŽIG“ Budva, kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

STRUĆNOST I RADNO ISKUSTVO:

Petar je svoje iskustvo sticao radom u Privrednom sudu u Podgorici, kao i  samostalnim radom u advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Petar ima veliku iskustvo u oblasti privrednog i korporativnog prava, stečajno prava, prava konkurencije, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja...Pored gore navedenog, njegovo područije rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, građevisnki sporovi kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima.

Niegovo iskusto u advokastkoj kancelariji, dokazano je radom na predmetima AD „ AGROBANKA“ AD Beograd, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD Podgorica, AOD „WIENER STEDISHE“ osigurnanja Beograd AD „UTIP“ CRNA GORA, DOO „KIPS“ Podgorica, AD „Elektroprivreda Crne Gore, Doo „Quuen of Montengero“DOO „Montenegro airlinesa“, HTP „Albatros“, PTT „Inženjeringa“ Doo Podgorica, DOO „EXPO COMMERCA“ Kotor, Doo „ŽIG“ Budva, kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

Njegov moto kao i moto našeg tima je, da je „PRAVO JE UMJETNOST DOBROG I PRAVIČNOG“

 

ZORAN RADUNOVIČ, ADVOKAT
zoran.radunović@adv.co.me;

mob.tel. +382 69 472 557

OBRAZOVANJE I ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA:

Univerzitet u Podgorici – Pravni fakultet;
Državni ispit za rad u državnim organima;
Pravosudni ispit;
Advokatska komora Crne Gore;
Služi se engleskim jezikom

 

 

 

 

Zoran Radunović je osnivač advokatske kancelarije “Čvorović, Minić & Radunović”. Rodjen je 14.01.1982 godine, u Podgorici.

Zoran je svoje iskustvo sticao radom u Privrednom sudu u Podgorici, samostalnim radom u privrednom društvu „KIPS“ doo Podgorica, kao i radom u  advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Zoran ima veliku iskustvo u oblasti privrednog i korporativnog prava, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja... Pored gore navedenog, njegovo područje rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, građevinski sporovi, kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima.

Njegovo iskusto u advokaturi dokazano je radom na predmetima DOO „NLB LEASING“ Podgorica, DOO „PORSHE LEASING“ Podgorica, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD

Podgorica, DOO „KIPS“ Podgorica, AD „Elektroprivreda Crne Gore“, DOO „Quuen of Montengero“, DOO „Montenegro airlines“, HTP „Albatros“, PTT „Inženjering“ DOO Podgorica, DOO „EXPO COMMERC“ Kotor, kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

STRUĆNOST I RADNO ISKUSTVO:

Zoran je svoje iskustvo sticao radom u Privrednom sudu u Podgorici, kao i  samostalnim radom u prirednom društvu „KIPS“ doo Podgorica kao i u  advokatskoj kancelariji Novice Jovovića. Zoran ima veliku iskustvo u oblasti privrednog i korporativnog prava, radnog prava, prava iz oblasti osiguranja...Pored gore navedenog, njegovo područije rada su i obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, građevisnki sporovi kao i zastupanje klijenata pred sudovima i drugim organima.

Niegovo iskusto u advokastkoj kancelariji, dokazano je radom na predmetima DOO „NLB LEASING“ Podgorica, DOO „PORSHE LEASING“ Podgorica, AD „ERSTE BANK“ Podgorica, AD „HYPO ALPE ADRA BANK“ AD Podgorica, DOO „KIPS“ Podgorica, AD „Elektroprivreda Crne Gore, Doo „Quuen of Montengero“DOO „Montenegro airlinesa“, HTP „Albatros“, PTT „Inženjeringa“ Doo Podgorica, DOO „EXPO COMMERCA“ Kotor, kao  i na predmetima mnogih drugih fizičkih i pravnih lica.

Njegov moto kao i moto našeg tima je, da je „PRAVO JE UMJETNOST DOBROG I PRAVIČNOG“